E-Posta:
hurda@hurda.gen.tr

Hurda Bakır

İşletmemizde aşağıda yer alan hurda bakır çeşitlerine göre alım yapmaktayız.
-Soyma Bakır Hurdası
-Lama Bakır Hurdası
-Lama Bakır Hurdası
-Kırma Bakır
-Bakır Talaşı
-Diğer Bakır Hurdaları (Karışık)

Bakır sac, bant, boru ve çubukların imalinde ve pirinç, bronz yoğurma (plastik şekil yorma) alaşımlan için hammadde olarak kullanılır.
Bakır metali çeşitli formlarda farlı sektörlerde yoğun olarak kullanılmaktadır, başlıca kullanım alanları arasında;
-Elektrik ve elektronik endüstrisi
-Yapı sektöründe
-Mutfak ekipmanlarında ve gıda üretim araçlarında
-Endüstriyel Makinalarda ve bu makinalara ait motorların iç sargısında
-Kablolama sistemlerinde özelliklerine göre kullanılmaktadır
-Hafif üretim sanayinde
-Silah sanayinde

Bunları detaylı olarak açıklayacak olursak; Motor, jeneratör, dinamo, kontrol tabloları, iletken mazlemeler, aydınlatma, haberleşme ve bütün elektrikli ev eşyaları, İnşaat, dekorasyon malzemeleri ve alaşımlar, Bütün kara, kava ve deniz nakil vasıtaları, Havalandırma, ısıtma, ziraat makinalarında, boya sanayii kuyumculuk ve madeni para malzemeleri yoğun olarak kullanılmakta bunun sonucunda hurda bakır ortaya çıkmaktadır.

Yukarda kullanılma alanları belirtilen bakırın saflık dereceleri ve pazarlama ürün çeşitleri ve özellikleri gör sınıflara ayrılarak hurda bakır tonajlı olarak çıkar ve bu malzemelerin geri kazanımı çok önemli bir yer kaplamaktadır.

Ülkemizde yukarıda belirtilen hususların da göz önünde bulundurularak kullanım alanlarına göre kaliteli bakır cinslerinin kazanılması, gelişmekte olan ülkemizin başta elektroteknik sanayii olmak üzere birçok sanayi dalında ilerlemesine büyük katkıda bulunması beklenmektedir.
Ayrıca bakır bileşikleri, suni ipek yapımında, seramik, sır ve cam endüstrisinde, tıpta ve kaplama alanında geniş
kullanım alanları bulunmuştur.
Bakırın kimyasal dayanıklılığı ve görünümü, onun birçok inşaat ve dekorasyon malzemelerinde, gemi gövdelerinin kaplanmasında, binaların danalarında,
aranılan bir madde haline getirmiştir.
Ayrıca bakırın özellikleri birçok pano, vazo ve saksı gibi malzemelerde kullanılmasını sağlamaktadır. Yüksek erime derecesine sahip olan bakır metali, kazan, tava ve diğer mutfak kapları ile fabrikaların destilasyonu, sıtma ve soğutma tesisleri ile bunların boru donatımında geniş çapta kullanılma olanağı bulmaktadır.
Bakırın bir diğer önemli kullanım yeri nakil araçlarında çok miktarda bakır ve bakırdan yapılmış malzeme kullanılır.

Bakırın en yaygm kullanım alanlarından biri de diğer metallerle yaptığı pirinç, bronz v.s. gibi alaşımlardır. Metal piyasasında büyük bir ihtiyacı karşılayan bu alaşımlar endüstrinin hemen hemen her dalında aranılmakta ve kullanılmaktadır.
Alaşımlar arasında kalay ve çinko ile yapılanlara en önemlileridir. Eski zamanlarda kalay ile yapılan alaşımlar bronz olarak isimlendirilmiş ve tarihte, Bronz Devri’ni doğurmuştur.
Bronz saf bakıra nazaran sertliği, dayanıklılığı ve kolay döküm özellikleri ile önem kazanmıştır.
Göze daha hoş görünen bronz rengi bazı hallerde kırmızı bakır rengine tercih edilir. Kalayın yüksek fiatı nedeni ile bronz, bakıra nazaran daha pahalıdır.
Ayrıca bakır yüksek çekme ve kırılma dayanıklılığına sahiptir ve kolayca soğuk olarak çekiç ve merdaneler ile şekillendirilebilir. Çekiçle dövüldüğünde çok ince (2.5 mikron) bakır yaprakları elde edilebilir.
Endüstride kolaylıkla 0.4 mm.’lik bakır tel yapılabilmektedir.

whatsapp