E-Posta:
hurda@hurda.gen.tr

Hurda Nikel

Sandem Metal Geri Dönüşüm olarak ilk önceliğimiz çevreye karşı sorumluluk bilincinde hareket ederek nikel hurdasının ülke ekonomisine katkı sağlamaktır.
Özellikle ülkemizde son yıllarda gelişen sektörlerde nikel metali çeşitli formasyonlarda kullanılarak üretim yapmaktadır, bu üretim sonucunda ortaya çıkan hurda nikel’in lisanslı geri dönüşüm firmaları tarafından yerinizde ve değerinde nakit olarak alınması da büyük önem taşımaktadır.

Nikel sahip olduğu fiziksel ve kimyasal özellikleri sayesinde çok geniş kullanım alanlarına sahiptir.
Günümüzde nikel üretim teknolojisine yönelik çalışmalar yoğunlaşmış, üretimi ve tüketimi büyük artış göstermiştir.
Nikel bir alaşım metalidir, Dünya Nikel Enstitüsü’ne göre; üretilen nikelin yaklaşık %66’sı paslanmaz çelik üretiminde olmak üzere, korozyona dirençli alaşımların yapımında kullanılmaktadır.
Bakır, krom, alüminyum, kurşun, kobalt, gümüş ve altın ile yapılan alaşımları mevcuttur.
Nikel çok yüksek ve çok düşük ısılarda gösterdiği dayanıklılık nedeniyle, motor parçalarının (gaz türbinleri, jet motorları vb.) yapımında kullanılır.

Günümüzde nikel; ulaştırma, havacılık, denizcilik ve inşaat sektörlerinde, mimari uygulamalar, tıbbi cihazlar ve madeni para yapımı gibi yaklaşık 300 bin çeşit üründe kullanılmaktadır.
İnşaat, otomobil, uçak ve gemi endüstrisinden başka; elektronik ürünlerde, bilgisayar ve cep telefonu yapımında, bilgi depolamak için kullanılan CD ve DVD’lerde, nikel-kadmiyum pillerin ve zırh kaplamalarının yapımında, batarya ve yakıt hücrelerinde, atık su arıtma tesislerinde, mutfak eşyalarında, sıvı yağların ve sabunun katılaştırılmasında, su armatürlerinde, seramik malzemelerde emaye ile demir arasında bağlayıcı olarak, madeni paraların yapımında, toplu taşıma araçlarında, top ve mermi yapımında, deniz suyu taşıma borularında, metro durakları, terminaller, hava alanları gibi yerlerde hayatımızı kolaylaştıran ürünlerde kullanılmaktadır.

Nikelin insan hayatı için vazgeçilmez olduğu bir diğer alan ise tıp sektörüdür. Kalp damar hastalıklarında stent yapımında kullanılmaktadır. “Akıllı metaller” olarak isimlendirilen ve deformasyona uğrasa bile eski haline kolaylıkla geri dönebilen bu özel alaşımlar, özelliklerini nikele borçludur.

Nikel yenilenebilir enerji sistemlerinde çevreyi korumak için de vazgeçilmez bir metaldir. Çevre dostu rüzgâr ve güneş enerjisi santrallerinde, fabrika bacalarında atık gazların filtre edilmesinde, yakıt hücreleri, etanol yakıtlar ve nükleer enerji gibi ileri teknoloji ürünü enerji çözümlerinde vazgeçilmez metal olma özelliğini korumaktadır.
Günümüzde elektrik motorlu araçları besleyen aküler için de nikel kullanılmaktadır.
Hurda nikel ürünlerden geri dönüşüm yöntemleri ile de nikel üretimi yapılmaktadır. 2016 yılında ABD’de tüketilen nikelin %43’ü (90.000 ton) nikel hurdası ile geri kazanım elde edilmiştir.
Genel olarak bakıldığında üretilen nikelin büyük miktarı paslanmaz çelik (ferro nikel)yapımında, kalan kısmı demir dışı alaşımlar, alaşımlı çelik, kaplama, dökümhane ve pil üretiminde kullanılmaktadır.

Metallerin geri dönüştürülerek tekrar kullanılabilir duruma getirilmesi sanayi sektörü için çok önemlidir. Hurdalardan yeniden metal elde etmek nispeten kolay olduğundan metallerde çeşitli geri dönüşüm teknikleri uygulanmaktadır.
Nikel endüstrideki büyümeye karşın dünyadaki doğal nikel kaynakları azalmaktadır.
Bu nedenle, nikel geri dönüşümü en çok yapılan metaldir.

Sektör uzmanlarına göre yılda yaklaşık 4,5 milyon ton nikel içeren hurda toplanmakta ve geri dönüştürülmektedir. Bu hurdanın, yıllık olarak paslanmaz çelik endüstrisi tarafından kullanılan yaklaşık 350.000 ton nikeli içerdiği tahmin ediliyor. Nikel hurda işleme endüstrisi, dünyanın her köşesinden nikel içeren hurdanın toplanmasını sağlamak için uluslararası düzeyde faaliyet gösteren büyük şirketlerden oluşmaktadır. Nikel endüstrisinde hurda nikelin toplanması ve geri dönüştürülmesi büyük önem taşımaktadır

whatsapp