E-Posta:
hurda@hurda.gen.tr

Matbaa hurda kalıp fiyatları

Hurda Matbaa Kalıbı

Elinizde Tonajlı matbaa hurda kalıbı varsa bize hurda@hurda.gen.tr mail adresimizden ulaşıp size özel fiyat teklifimizi alabilirsiniz.

Matbaa firmalarının malzeme dökümünde kullanılan kalıpların hurdasını kapsamaktadır, elinizde atıl vaziyette bulunan matbaa hurda kalıpları için birde bizden fiyat teklifi alınız.

Matbaa Kalıbı Hurdası

Whatsapp ve Tel:0533 714 27 34

En yüksek Değerden Matbaa Kalıbı Hurdası alıyoruz

Yurtiçi alüminyum talebi ve tüketimi incelendiğinde görülmektedir ki, alüminyum çelikten sonra ülkemizde en çok tüketilen malzemedir.

Alüminyum ithalat ve ihracat verilerine bakılacak olursa, ham alüminyum üretimi sadece Seydişehir’deki tesiste gerçekleştirildiği için, sektörün hammadde ihtiyacının yaklaşık %90’ının ithal edildiği anlaşılmaktadır. Öte yandan, ciddi miktarda da mamul madde ihracatı yapılmaktadır.
Türkiye ürettiği alüminyum ürünlerinin %50’den fazlasını ihraç etmektedir.
Alüminyum üretiminde hammadde olarak hurda alüminyum kullanıldığından, üretim sürecine giren maddeler kolayca tanımlanabilen malzemeler değildir.
Atık alüminyum ile birlikte birçok diğer malzeme ve kirlilik prosese girmektedir.
Bu nedenle, atık alüminyumun toplandıktan sonra gruplandırılması ve ergitmeye geçmeden önce çeşitli hazırlama işlemlerine tabii tutulması gerekmektedir.
Alüminyum üretimi için kullanılan hammaddeler üç sınıfa ayrılmaktadır;
– Eski hurda (kullanım ömrünü doldurmuş alüminyum malzemeler)
– Yeni hurda (alüminyum üretimi esnasında oluşan işlem artıkları)
– Cüruf (alüminyum ergitme, rafinasyon ve aktarma aşamalarında meydana gelen metalik alüminyum ve oksit karışımları)

Alüminyum sektöründe ikincil alüminyum üretim süreci genel olarak iki ana prosesten oluşmakta olup, bu prosesler kendi içlerinde farklı aşamaları içermektedir. Bu aşamalar her bir tesis için farklılık gösterebilmektedir. Tesisler, hurda kaynağına ve kalitesine bağlı olarak bu aşamaları farklı sırayla takip edebilmektedir. Bunlar;
– Ön Arıtma
– Hurda toplama
– Hurda ayırma, hazırlama ve ön işlemler
– Ergitme
– Alaşımlandırma
– Metal rafinasyonu
– Döküm
– Cüruf temizleme ve cüruf değerlendirmedir.
Alüminyum üretimine ait Hammadde tipi ve ön arıtım metodu fırın tipine ve flakslara karar verirken belirleyici faktörlerdir.
Uygun arıtma prosesinin ve diğer gerekli üretim aşamalarının seçimi hammadde kaynağına, çeşidine ve istenen kaliteye göre değişir.
Takip eden bölümlerde ise ikincil alüminyum üretim proseslerine ait ayrıntılı bilgiye ulaşılabilir.

Alüminyum hurda kaynakları; proses hurdaları, kullanılmış içecek tenekeleri, folyolar, haddeler, torna talaşları ve dökme metallerdir. Alüminyum ayrıca sıvı yüzüN tortularından ve tuzlu cüruftan geri kazanılır.
Tuzlu cüruf, tuz karışımının eriyen metalin oksitlenmesini önlemek ve termal verimliliğini artırmak için yüzeyini kaplamada kullanılması
sonucu oluşmaktadır. Bu cüruflar genellikle döner fırınlarda oluşur ve çevreye zararlı etkileri vardır.
Meydana gelen tuzlu cürufun miktarı kullanılan materyalin tipine, kullanılan fırına ve hurda alüminyumdaki kirlilik derecesine bağlıdır.
Bazı fırınlarda tuzsuz ergitme seçenekleri mevcuttur.

whatsapp